Skidanje sihira

Skidanje sihira može varirati u zavisnosti od težine sihira i metoda koje se koriste za njegovo izvođenje. Skidanje sihira zavisi i od iskustva svetog duhovnika.

Sihir je dobio taj naziv zato što su njegova sredstva skrivena ili tajna.

I zato što se praktičari sihra bave magijom u tajnosti koja im omogućava da prave iluzije kako bi zbunili ljude i zavarali njihove oči, da im nanesu štetu ili ukradu njihov novac, itd., tako da u većini slučajeva niko ne primeti šta se dešava.

skidanje sihira

Saahir (osoba koja praktikuje sihir) radi stvari kojima utiče na ljude, ponekad je to iluzija ili stvaranje da stvari izgledaju kao nešto drugo.

Oni takođe mogu opčiniti ljude na druge načine, tako da muškarac postane mrzak prema svojoj ženi, ili obrnuto.

Oni to mogu učiniti tako što će opčiniti njihove oči, ili im dati zle napitke.

Ako neko veruje da je pogođen sihirom, može potražiti hodžu. Skidanje sihira može varirati u zavisnosti od težine sihira i metoda koje se koriste za njegovo izvođenje.

Skidanje sihira zavisi i od iskustva svetog duhovnika

Sveti duhovnik Aksentije skida sihire, on je obučen da prepozna znakove i simptome sihira i prvo utvrdi da li je sihir zaista prisutan. Ovi znaci mogu uključivati neobjašnjive fizičke bolesti, hronični umor, nagle promene raspoloženja ili čudne snove.

Kada se utvrdi da je sihir prisutan, hodža može započeti skidanje sihira.

vidoviti aksentije

Vidoviti Aleksije

skidanje crne magije, skidanje uroka, skidanje sihira, skidanje arapske magije, skidanje vlaške magije, skidanje ciganske magije

Skidanje sihira često uključuje recitovanje stihova iz Kur’ana.

Veruje se da ovi stihovi imaju moć da razbiju čaroliju sihira i da zaštite pogođenu osobu od bilo kakve dalje magije.

Pored recitovanja Kur’anskih stihova, sveti duhovnik Aksentije skida sihire i drugim metodama, kao što su izvođenje islamskih rituala ili klanjanje molitvi.

Jedan važan aspekt skidanja sihira je uverenje da pogođena osoba mora da veruje u proces

Bez vere, skidanje sihira možda neće biti efikasno. Zbog toga sveti duhovnik Aksentije često naglašava važnost jake vere i poverenja u Boga tokom procesa skidanja sihira.

Još jedan važan deo skidanja sihira je potreba za pokajanjem.

vidoviti aksentije

Vidoviti Aleksije

skidanje crne magije, skidanje uroka, skidanje sihira, skidanje arapske magije, skidanje vlaške magije, skidanje ciganske magije

Vidoviti Aksentije zatraži od osobe da se pokaje za sve grehe koje je počinila zbog kojih je mogala biti podložna sihiru. Pokajanje uključuje prepoznavanje i priznanje svojih grešaka, traženje oproštaja i obavezu da se izbegne činjenje istih grehova u budućnosti.

Veruje se da je ovaj proces pokajanja važan za skidanje sihira jer pomaže da se pročisti duša pogođene osobe i jača vera u Alaha, tj. Boga.

Kada se sihir ukloni, sveti duhovnik Aksentije pogođenoj osobi daje uputstva o tome kako da se zaštiti od sihira u budućnosti. To može uključivati savetovanje da recituje određene stihove iz Kurana, klanjaju molitve ili obavljaju određenih rituala.

sveti duhovnik aksentije

Potrebno vam je skidanje sihira? Pozovite svetog duhovnika Aksentija odmah i spasite se zla!

vidoviti aksentije

Vidoviti Aleksije

skidanje crne magije, skidanje uroka, skidanje sihira, skidanje arapske magije, skidanje vlaške magije, skidanje ciganske magije

vidoviti monah nektarije

Vidoviti monah Nektarije

skidanje crne magije, skidanje uroka, vraćanje voljene osobe

vidoviti monah nikodije

Vidoviti monah Nikodije

skidanje crne magije, skidanje uroka, vraćanje voljene osobe

vidoviti aksentije

Vidoviti Aleksije

skidanje crne magije, skidanje uroka, skidanje sihira, skidanje arapske magije, skidanje vlaške magije, skidanje ciganske magije

PODELI SA PRIJATELJIMA

Facebook
Skype
WhatsApp
Email

PROČITAJ I:

vidoviti monah nektarije

Vidoviti monah Nektarije

skidanje crne magije, skidanje uroka, vraćanje voljene osobe

vidoviti monah nikodije

Vidoviti monah Nikodije

skidanje crne magije, skidanje uroka, vraćanje voljene osobe

vidoviti aksentije

Vidoviti Aleksije

skidanje crne magije, skidanje uroka, skidanje sihira, skidanje arapske magije, skidanje vlaške magije, skidanje ciganske magije